• +372 5750 2020

2013-2014 LPG terminali laiendus

Eelprojekt

LPG terminali asendiplaan.Tehnoloogiline osa: Tehnoloogilised trassid sadamasse ja uue ning olemasoleva terminali vahel, torustike arvutused. Tehnoloogiliste lahenduste kokkuviimine olemasoleva terminaliga.Ehituskonstruktsioonide osa: mahutiparkide vallitused, vundamendid; olmehoone, pumplate, villimistsehhi hoonete konstruktsioonid, torustike magistraaltrassi toed, r/t estakaadi konstruktsioonid.

Kuupäev

22 Juuni 2014

Tags

LPG, Paldiski, Raudtee, Mahutipark, Eesti

Search