• +372 5750 2020

Ettevõttest

ConX PM OÜ on inseneritöö ja projektijuhtimise firma, mis on keskendunud eelkõige nafta– ja gaasiterminalide tehnoloogiliste ja konstruktsiooniliste lahenduste väljatöötamisele. Hetkel töötab firmas 9 spetsialisti. Meie juhtivatel spetsialistidel on projekteerimisvaldkonnas rohkem kui 20 aastane töökogemus. Meie eesmärgiks on pakkuda tellijatele nende soovidele vastavaid ja meie kogemusetele toetuvaid läbimõeldud lahendusi. Oleme avatud kõikidele väljakutsetele ja valmis pakkuma projektlahendusi erinevates valdkondades: projektijuhtimine; soojustehniline ja terminalide tehnoloogia projekteerimine; gaasipaigaldiste projekteerimine; konstruktsioonide projekteerimine; omanikujärelevalve ja planeerimine.
conx_al.png

Teenused

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve tegija põhieesmärgiks on tagada ehitise ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine ja ehitustööde nõuetekohane kvaliteet. Omanikujärelevalvet peab tegema ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni. Omanikujärelevalve teostamise õiguseid ja kohustusi reguleerivad eelkõige „Ehitusseadus“ ja „Ehituse omanikujärelevalve kord“. Meie roll antud protsessis on olla tellija esindaja ja tagada ehituse kvaliteet.

Konstruktsioonide projekteerimine

ConX PM OÜ üheks tegevusalaks on ehituskonstruktsioonide projekteerimine. Põhiliseks valdkonnaks on kütuseterminalide tehnoloogilised objektid (raudtee estakaadid, mahutipargid, pumplad, torustike trassid, katlamajad, alajaamad jms). Tegeleme ka muude tööstus- ja elukondlike hoonete projekteerimisega. Omame pikaajalist kogemust nii raudbetoon- kui ka teraskonstruktsioonide projekteerimise alal. Projekteerimisel tugineme kohalikele ja rahvusvahelistele standarditele (EVS, EN, SNiP jt). Oleme oma pikaajalist kogemust kasutades valmis looma tellija soove arvestavaid optimaalseid konstruktsioonilahendusi.

Erialaline nõustamine ja konsulteerimine

Oleme valmis nõustama ja konsulteerima tellijaid erinevate valdkondade projektlahenduste väljatöötamisel.

Nafta- ja gaasiterminalide tehnoloogilised lahendused

Meie eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid ning innovaatilisi tehnoloogilisi projektlahendusi naftasaaduste-, vedelgaasi- ja keemiaterminalidele, soojustehnilistele objektidele ja magistraaltorustike trassidele. Projekti koostamisel ja tehniliste lahenduste väljatöötamisel lähtume eelkõige tellija soovidest ning vajadustest, täiendades seda oma pikaajaliste kogemustega projekteerimise vallas. Projektlahenduste normatiivne baas võib tugineda kohalikele ja rahvusvahelistele standarditele (EVS, EN, API, NFPA, GOST jt). Oma loova ja kvaliteetse töö ning ratsionaalse lähenemisega projekteerimisse suudame pakkuda oma klientidele töökindlaid, ökonoomseid, keskkonnasäästlikke ja majanduslikult kaalutletud lahendusi. ConX PM spetsialistide projekteerimiskogemused ja erialane kompetents terminalide ja tehnoloogiliste rajatiste projekteerimisel on leidnud rakendust ka väljaspool Eestit. Omame koostöökogemusi Norra, Venemaa ja Läti oma ala tippspetsialistidega.

Registreeringud

Majandustegevuse registrisse:

  • EEK000812 25.04.2011 Ehitise audit
  • EPE000682 24.04.2011 Ehitusprojekti ekspertiis
  • EEP002149 24.04.2011 Projekteerimine
  • EEO002516 24.04.2011 Omanikujärelevalve
  • TGT000411 05.04.2016 Gaasitööd
  • TST000348 29.03.2021 Surveseadmetööd

Töötajad

Võtke meiega ühendust!

Kirjutage meile!

Asukoht

MAP

ConX PM OÜ

 

Roseni 11

10111 Tallinn

Eesti

 

Telefon: +372 5750 2020

Email: 

 

Registrikood: 12060355

Käibemaksukohustuslase number: EE101437857